Τυπολόγιο Φυσικής

-
Contains ads
5000+
Downloads
10000+
Users

Τυπολόγιο Φυσικής

-
Contains ads

5000+
Downloads
10000+
Users
full-screenshot-0
full-screenshot-1
full-screenshot-10
full-screenshot-11
full-screenshot-12
full-screenshot-13
full-screenshot-14
full-screenshot-2
full-screenshot-3
full-screenshot-4
full-screenshot-5
full-screenshot-6
full-screenshot-7
full-screenshot-8
full-screenshot-9
Screenshot Image
Screenshot Image 10
Screenshot Image 11
Screenshot Image 12
Screenshot Image 13
Screenshot Image 14
Screenshot Image 15
Screenshot Image 16
Screenshot Image 17
Screenshot Image 18
Screenshot Image 19
Screenshot Image 2
Screenshot Image 20
Screenshot Image 21
Screenshot Image 22
Screenshot Image 23
Screenshot Image 24
Screenshot Image 3
Screenshot Image 4
Screenshot Image 5
Screenshot Image 6
Screenshot Image 7
Screenshot Image 8
Screenshot Image 9

App Description

Handy, friendly, full, stock Physics Handbook for high school.Especially useful for students who give entrance exams.Is an application that summarizes all types to be aware of the student and it is easy to refer to them.It also contains the most important physical constants, basic knowledge of mathematics, unit prefixes, etc.For your comments, you can contact me at email: [email protected]
Εύχρηστο, φιλικό, πλήρες, άμεσα διαθέσιμο Τυπολόγιο Φυσικής για το Λύκειο!
Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους μαθητές που δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις.
Είναι μια εφαρμογή που συνοψίζει όλους τους τύπους, τους οποίους πρέπει να γνωρίζει ο μαθητής και στους οποίους είναι εύκολο να ανατρέξει.
Περιέχει επίσης τις σημαντικότερες φυσικές σταθερές, βασικές γνώσεις από τα μαθηματικά, προθέματα μονάδων κ.ά.
Για τα σχόλιά σας μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου στο email: [email protected]
Updated On
Oct 5, 2022

Build an App Like This

Do you want to build an app like this for your business or entertainment?
AppsGeyser - Free App Builder allows to convert any content into Android Apps in few easy steps without coding or software. Just chose a ready-to-go template to create and design your own mobile applications for free.