Game Creator FREE & Easy!Game Creator No Coding! Game Creator - How to make a game. FREE & Easy!Game Creator No Coding!
Installs: 10+
Fish live or Die
Usages: 50+
Download
 
 -
Scan
QR code
 
App description
Điều khiển chú cá của bạn bằng các click vào màn hình điện thoại để chú cá bơi lên, không click thì chú cá bơi xuống, tránh va chạm vào đá ngầm, nếu va chạm cá sẽ chết, vượt qua các tảng đá ngầm thì điểm của bạn tang lên. Hãy chơi game xem điểm tối đa của bạn là bao nhiêu?

Free App Creator
AppsGeyser is free app creator that allows converting any web content into an Android App in 2 easy steps. Built to help people to transfer their ideas into apps.
CREATE APP NOW