BALBHAVAN SONGS

दाढरे
Contains ads
100+
Downloads
5000+
Users

BALBHAVAN SONGS

दाढरे
Contains ads

100+
Downloads
5000+
Users

App Description

खर तर मला वहीवर गाणी लिहायला खुप कंटाळा येत होता शिवाय वही सतत सोबत ठेवायची प्रत्येक लिहीलेल पान जपून ठेवणं जरा कठीणच होतं. त्यामुळे मी सगळी गाणी सुरुवातीला टाईप करून ठेवली. पुन्हा ती फाईल जपून ठेवायची डिलीट होऊ नये म्हणून काही तरी पर्याय शोधायला सुरुवात केली. यातूनच गाण्यांचा अॅप्स बनवण्याची कल्पना आली. अॅप्स बनवला तो ही फक्त स्वतः पुरताच. काही दिवसानंतर माझे सहकारी बालमिञांना माझा उपद्व्याप सांगितला.त्यांनी अॅप्स बघीतला आणि त्यांना तो आवडला. आमच्या टिम पुरता म्हणजे 10 च बालमिञांपर्यत सिमीत राहील याची मी काळजी घेत होतो. त्यानंतर माझ्या बालमिञ सहका-यांनी या अॅप्स मध्ये खुप बदल करायला मदत केली.हळूहळू या अॅप्स चा वापर वाढत गेला तशी गाण्यात ही भर पडत गेली सर्व क्वेस्टीयनच सहकार्य मिळत गेलं. आता थोडी भर म्हणून जी गाणी आहेत त्याची रेकाॅर्डिंग ही त्याच गाण्यासमोर उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न चालू आहे. सर्व क्वेस्टीयनच मनापासून आभार मानतो. कुणा एकाच नाव घेणे योग्य ठरणार नाही. सर्वांच्या सहकार्याशिवाय गाण्यांच एकञी करण करणं शक्यच नव्हतं
संदिप भोये . बालमिञ (दाढरे बालभवन)
Updated On
May 6, 2023

Build an App Like This

Do you want to build an app like this for your business or entertainment?
AppsGeyser - Free App Builder allows to convert any content into Android Apps in few easy steps without coding or software. Just chose a ready-to-go template to create and design your own mobile applications for free.